annotate agent/make/mkinstall @ 5818:9f9179e8f0cf

Merge
author amurillo
date Mon, 03 Mar 2014 17:48:02 -0800
parents
children
rev   line source
duke@0 1
duke@0 2 # make the directories
duke@0 3
duke@0 4 SA_NAME=sa17
duke@0 5 SA_TEST=$SA_NAME/test
duke@0 6
duke@0 7 mkdir $SA_NAME
duke@0 8 mkdir $SA_NAME/solaris
duke@0 9 mkdir $SA_NAME/solaris/amd64
duke@0 10 mkdir $SA_NAME/solaris/sparc
duke@0 11 mkdir $SA_NAME/solaris/sparcv9
duke@0 12 mkdir $SA_NAME/solaris/i386
duke@0 13 mkdir $SA_NAME/linux
duke@0 14 mkdir $SA_NAME/linux/i386
duke@0 15 mkdir $SA_NAME/linux/ia64
duke@0 16 mkdir $SA_NAME/linux/amd64
duke@0 17 mkdir $SA_NAME/win32
duke@0 18 mkdir $SA_NAME/win32/i386
duke@0 19 mkdir $SA_NAME/win32/ia64
duke@0 20 mkdir $SA_NAME/win32/amd64
duke@0 21 mkdir $SA_TEST
duke@0 22
duke@0 23 # make sa.jar
duke@0 24 jar -cvf $SA_NAME/sa.jar -C ../build/classes .
duke@0 25
duke@0 26 # copy the native libraries
duke@0 27
duke@0 28 cp ../src/os/solaris/proc/amd64/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/amd64
duke@0 29 cp ../src/os/solaris/proc/sparc/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/sparc
duke@0 30 cp ../src/os/solaris/proc/sparcv9/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/sparcv9
duke@0 31 cp ../src/os/solaris/proc/i386/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/i386
duke@0 32 cp ../src/os/linux/i386/libsaproc.so $SA_NAME/linux/i386
duke@0 33 cp ../src/os/linux/ia64/libsaproc.so $SA_NAME/linux/ia64
duke@0 34 cp ../src/os/linux/amd64/libsaproc.so $SA_NAME/linux/amd64
duke@0 35 cp ../src/os/win32/windbg/i386/sawindbg.dll $SA_NAME/win32/i386
duke@0 36 cp ../src/os/win32/windbg/ia64/sawindbg.dll $SA_NAME/win32/ia64
duke@0 37 cp ../src/os/win32/windbg/amd64/sawindbg.dll $SA_NAME/win32/amd64
duke@0 38
duke@0 39 # copy Unix (Solaris and Linux) shell scripts
duke@0 40 cp saenv.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv.sh
duke@0 41 cp saenv64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv64.sh
duke@0 42 cp clhsdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbproc.sh
duke@0 43 cp clhsdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbproc64.sh
duke@0 44 cp dumpflagsproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagsproc.sh
duke@0 45 cp dumpflagsproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagsproc64.sh
duke@0 46 cp dumpsyspropsproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropsproc.sh
duke@0 47 cp dumpsyspropsproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropsproc64.sh
duke@0 48 cp finalizerinfoproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfoproc.sh
duke@0 49 cp finalizerinfoproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfoproc64.sh
duke@0 50 cp heapdumpproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpproc.sh
duke@0 51 cp heapdumpproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpproc64.sh
duke@0 52 cp heapsumproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumproc.sh
duke@0 53 cp heapsumproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumproc64.sh
duke@0 54 cp hsdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbproc.sh
duke@0 55 cp hsdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbproc64.sh
duke@0 56 cp jcoreproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcoreproc.sh
duke@0 57 cp jcoreproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcoreproc64.sh
duke@0 58 cp jdbcore.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbcore.sh
duke@0 59 cp jdbcore64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbcore64.sh
duke@0 60 cp jdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbproc.sh
duke@0 61 cp jdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbproc64.sh
duke@0 62 cp jhistoproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistoproc.sh
duke@0 63 cp jhistoproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistoproc64.sh
duke@0 64 cp jsdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbproc.sh
duke@0 65 cp jsdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbproc64.sh
duke@0 66 cp jstackproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackproc.sh
duke@0 67 cp jstackproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackproc64.sh
duke@0 68 cp permstatproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatproc.sh
duke@0 69 cp permstatproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatproc64.sh
duke@0 70 cp pmapproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapproc.sh
duke@0 71 cp pmapproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapproc64.sh
duke@0 72 cp pstackproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackproc.sh
duke@0 73 cp pstackproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackproc64.sh
duke@0 74 cp soqlproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlproc.sh
duke@0 75 cp soqlproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlproc64.sh
duke@0 76 cp start-debug-server $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server
duke@0 77 cp start-debug-server-proc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-proc.sh
duke@0 78 cp start-debug-server-proc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-proc64.sh
duke@0 79 cp start-rmiregistry.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-rmiregistry.sh
duke@0 80
duke@0 81 # copy Windows batch files
duke@0 82 cp saenv.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv.bat
duke@0 83 cp saenv64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv64.bat
duke@0 84 cp clhsdbwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbwindbg.bat
duke@0 85 cp clhsdbwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbwindbg64.bat
duke@0 86 cp dumpflagswindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagswindbg.bat
duke@0 87 cp dumpflagswindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagswindbg64.bat
duke@0 88 cp dumpsyspropswindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropswindbg.bat
duke@0 89 cp dumpsyspropswindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropswindbg64.bat
duke@0 90 cp finalizerinfowindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfowindbg.bat
duke@0 91 cp finalizerinfowindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfowindbg64.bat
duke@0 92 cp heapdumpwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpwindbg.bat
duke@0 93 cp heapdumpwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpwindbg64.bat
duke@0 94 cp heapsumwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumwindbg.bat
duke@0 95 cp heapsumwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumwindbg64.bat
duke@0 96 cp hsdbwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbwindbg.bat
duke@0 97 cp hsdbwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbwindbg64.bat
duke@0 98 cp jcorewindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcorewindbg.bat
duke@0 99 cp jcorewindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcorewindbg64.bat
duke@0 100 cp jhistowindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistowindbg.bat
duke@0 101 cp jhistowindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistowindbg64.bat
duke@0 102 cp jsdbwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbwindbg.bat
duke@0 103 cp jsdbwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbwindbg64.bat
duke@0 104 cp jstackwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackwindbg.bat
duke@0 105 cp jstackwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackwindbg64.bat
duke@0 106 cp permstatwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatwindbg.bat
duke@0 107 cp permstatwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatwindbg64.bat
duke@0 108 cp pmapwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapwindbg.bat
duke@0 109 cp pmapwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapwindbg64.bat
duke@0 110 cp pstackwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackwindbg.bat
duke@0 111 cp pstackwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackwindbg64.bat
duke@0 112 cp soqlwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlwindbg.bat
duke@0 113 cp soqlwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlwindbg64.bat
duke@0 114 cp start-debug-server-windbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-windbg.bat
duke@0 115 cp start-debug-server-windbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-windbg64.bat
duke@0 116 cp start-rmiregistry.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-rmiregistry.bat
duke@0 117
duke@0 118
duke@0 119 # make the libproc test
duke@0 120 cd ../test/libproc ; make; cd ../../make
duke@0 121
duke@0 122 # copy libproc test suite
duke@0 123
duke@0 124 cp ../test/libproc/README $SA_TEST/README-libproc
duke@0 125 cp ../test/libproc/libproctest.sh $SA_TEST ; chmod 755 $SA_TEST/libproctest.sh
duke@0 126 cp ../test/libproc/libproctest64.sh $SA_TEST ; chmod 755 $SA_TEST/libproctest64.sh
duke@0 127 cp ../test/libproc/*.class $SA_TEST
duke@0 128
duke@0 129 # copy RMI security policy file
duke@0 130 cp grantAll.policy $SA_NAME
duke@0 131
duke@0 132 # copy documentation
duke@0 133 mkdir $SA_NAME/doc
duke@0 134 cp ../doc/*.html $SA_NAME/doc
duke@0 135 chmod 644 $SA_NAME/doc/*.html
duke@0 136
duke@0 137 # make lib dir and copy other jar files
duke@0 138 mkdir $SA_NAME/lib
duke@0 139 cp ../src/share/lib/*.jar $SA_NAME/lib
duke@0 140
duke@0 141 # tar and gzip
duke@0 142 tar -cvf $SA_NAME.tar $SA_NAME
duke@0 143 gzip $SA_NAME.tar
duke@0 144
duke@0 145 # cleanup
duke@0 146 \rm -rf $SA_NAME