annotate src/share/classes/com/sun/accessibility/internal/resources/accessibility_sv.properties @ 0:37a05a11f281

Initial load
author duke
date Sat, 01 Dec 2007 00:00:00 +0000
parents
children 71b52ce5f389
rev   line source
duke@0 1 #
duke@0 2 # This properties file is used to create a PropertyResourceBundle
duke@0 3 # It contains Locale specific strings used be the Accessibility package.
duke@0 4 #
duke@0 5 # When this file is read in, the strings are put into the
duke@0 6 # defaults table. This is an implementation detail of the current
duke@0 7 # workings of Accessibility. DO NOT DEPEND ON THIS.
duke@0 8 # This may change in future versions of Accessibility as we improve
duke@0 9 # localization support.
duke@0 10 #
duke@0 11 # @author Lynn Monsanto
duke@0 12
duke@0 13 #
duke@0 14 # accessible roles
duke@0 15 #
duke@0 16 alert=varning
duke@0 17 awtcomponent=AWT-komponent
duke@0 18 checkbox=kryssruta
duke@0 19 colorchooser=f\u00e4rgv\u00e4ljare
duke@0 20 columnheader=kolumnrubrik
duke@0 21 combobox=kombinationsruta
duke@0 22 canvas=bakgrund
duke@0 23 desktopicon=skrivbordsikon
duke@0 24 desktoppane=skrivbordsruta
duke@0 25 dialog=dialogruta
duke@0 26 directorypane=katalogruta
duke@0 27 glasspane=glasruta
duke@0 28 filechooser=filv\u00e4ljare
duke@0 29 filler=utfyllnad
duke@0 30 frame=ram
duke@0 31 internalframe=intern ram
duke@0 32 label=etikett
duke@0 33 layeredpane=staplad ruta
duke@0 34 list=lista
duke@0 35 listitem=listelement
duke@0 36 menubar=menylist
duke@0 37 menu=meny
duke@0 38 menuitem=menyalternativ
duke@0 39 optionpane=alternativruta
duke@0 40 pagetab=sidflik
duke@0 41 pagetablist=sidflikslista
duke@0 42 panel=panel
duke@0 43 passwordtext=l\u00f6senordstext
duke@0 44 popupmenu=snabbmeny
duke@0 45 progressbar=statuslist
duke@0 46 pushbutton=knapp
duke@0 47 radiobutton=envalsknapp
duke@0 48 rootpane=grundruta
duke@0 49 rowheader=radhuvud
duke@0 50 scrollbar=bl\u00e4ddringslist
duke@0 51 scrollpane=bl\u00e4dderruta
duke@0 52 separator=avskiljare
duke@0 53 slider=skjutreglage
duke@0 54 splitpane=delad ruta
duke@0 55 swingcomponent=swing-komponent
duke@0 56 table=tabell
duke@0 57 text=text
duke@0 58 tree=tr\u00e4d
duke@0 59 togglebutton=v\u00e4xlingsknapp
duke@0 60 toolbar=verktygsrad
duke@0 61 tooltip=knappbeskrivning
duke@0 62 unknown=ok\u00e4nd
duke@0 63 viewport=vyport
duke@0 64 window=f\u00f6nster
duke@0 65 #
duke@0 66 # accessible relations
duke@0 67 #
duke@0 68 labelFor=etikett f\u00f6r
duke@0 69 labeledBy=etikett av
duke@0 70 memberOf=medlem i
duke@0 71 controlledBy=kontrolleratAv
duke@0 72 controllerFor=styrenhetF\u00f6r
duke@0 73 #
duke@0 74 # accessible states
duke@0 75 #
duke@0 76 active=aktiv
duke@0 77 armed=anv\u00e4nd
duke@0 78 busy=upptagen
duke@0 79 checked=markerad
duke@0 80 collapsed=inf\u00e4lld
duke@0 81 editable=redigerbar
duke@0 82 expandable=ut\u00f6kningsbar
duke@0 83 expanded=ut\u00f6kad
duke@0 84 enabled=aktiverad
duke@0 85 focusable=fokuseringsbar
duke@0 86 focused=fokuserad
duke@0 87 iconified=minimerad
duke@0 88 modal=tillst\u00e5ndsberoende
duke@0 89 multiline=flera linjer
duke@0 90 multiselectable=multivalbar
duke@0 91 opaque=ogenomskinlig
duke@0 92 pressed=nedtryckt
duke@0 93 resizable=storleks\u00e4ndringsbar
duke@0 94 selectable=markeringsbar
duke@0 95 selected=vald
duke@0 96 showing=visa
duke@0 97 singleline=en rad
duke@0 98 transient=flytande
duke@0 99 visible=synlig
duke@0 100 vertical=vertikal
duke@0 101 horizontal=horisontell
duke@0 102 #
duke@0 103 # accessible actions
duke@0 104 #
duke@0 105 toggle expand=v\u00e4xla ut\u00f6ka
duke@0 106
duke@0 107 # new relations, roles and states for J2SE 1.5.0
duke@0 108
duke@0 109 #
duke@0 110 # accessible relations
duke@0 111 #
duke@0 112 flowsTo=fl\u00f6dar till
duke@0 113 flowsFrom=fl\u00f6dar fr\u00e5n
duke@0 114 subwindowOf=delf\u00f6nster av
duke@0 115 parentWindowOf=\u00f6verordnat f\u00f6nster f\u00f6r
duke@0 116 embeds=b\u00e4ddar in
duke@0 117 embeddedBy=b\u00e4ddas in av
duke@0 118 childNodeOf=underordnad nod f\u00f6r
duke@0 119
duke@0 120 #
duke@0 121 # accessible roles
duke@0 122 #
duke@0 123 header=sidhuvud
duke@0 124 footer=sidfot
duke@0 125 paragraph=stycke
duke@0 126 ruler=linjal
duke@0 127 editbar=redigeringslist
duke@0 128 progressMonitor=f\u00f6rloppsindikator
duke@0 129
duke@0 130 #
duke@0 131 # accessible states
duke@0 132 #
duke@0 133 managesDescendants=hanterar efterf\u00f6ljare
duke@0 134 indeterminate=obest\u00e4mt
duke@0 135 truncated=avklippt
duke@0 136
duke@0 137 # new for J2SE 1.6.0
duke@0 138
duke@0 139 #
duke@0 140 # accessible roles
duke@0 141 #
duke@0 142 htmlcontainer=HTML-container
duke@0 143
duke@0 144 #
duke@0 145 # END OF MATERIAL TO LOCALIZE
duke@0 146 #